MÖ 2000’lerde bölgede yaşayan yerli kavim olan Gaskalar (Kaşkalar) veya İÖ VIII. yüzyılda Milet’ten gelerek Sinop’ta yerleşip koloni kuran göçmenler tarafından ilk defa yapıldığı düşünülmektedir. Kaleler VII. yüzyılda Kimmerler’in istilasından sonra yeniden onarılmıştır. VI. yüzyılda Pers hâkimiyetine geçen şehir Pontus Krallığı’nın önemli bir merkezi olmuş, surl...

DEVAMI


Kefevi Mahallesi Kemaleddin Sami Paşa Caddesi No:9’da bulunan yapı tipik bir 18. yy sonu konağıdır. Temel ve zemin katı moloz taş, ana katları ahşap karkas-tuğla karışımı olan yapı üç katlıdır. Ön cephesi caddeye, arka cephesi ise yapının bahçesine bakan konağa, cephe ortasında ışıklık pencereli cümle kapısından girilir. Ambar ve büyük hizmet bölümleri, mutfak, çeşme gibi mekan ve detaylarla ayrılmı...

DEVAMI


Sinop\'ta ilk müzecilik faaliyetleri 1921 yılında başlamıştır. Etrafı surlarla çevrili ilin batısındaki nekropolünden ve gerekse şehir içindeki yapılanma nedeniyle temel hafriyatlarından ortaya çıkarılan eserler, 1921 yılından itibaren Atatürk\'ün 1928 yılında yeni harfleri Sinop halkına tanıttığı Mekteb-i İdadi’de toplamaya başlanmıştır.

 

1932 yılında ise, eser miktarın artması ile 1262 y...

DEVAMI


Milli Mücadele Dönemi

 

Ülkemizin dört bir taraftan işgali ve azınlıkların zararlı çalışmalarından Sinop da nasibini almıştır. Samsun merkezi ayrılıkçı Rum Müdafaa-i Meşrufa Cemiyeti\'nin Sinop\'ta bir şubesi vardı. Bağımsız bir Rum Pontus Devleti kurmayı amaçlayan ayrılıkçı çeteler, zaman zaman Sinop yörelerine de sarkıyor, Müslüman köyleri basıyor halkı yıldır...

DEVAMI


Sinop\'un Fethi ve Selçuklular Dönemi

 

Türklerin Anadolu\'ya girdikten sonra ilgilendikleri yerler arasında Paflagonya ve Sinop civarı da vardır. 1085 yılında Süleymanşah\'ın komutanlarından Karatekin\'in Sinop\'u Bizanslılardan aldığından bahsedilir. Ertesi yıl Bizanslılar, Sinop\'u kurtarmak için Konstantin Dalassenos komutasında bir donanma gönderdiler. Bu sırada İzmir Bey\'i Çaka\'nın Bizans topraklarına ...

DEVAMI


M.Ö. 1000 Yıllarında Sinop

 

MÖ. 756 yılında Milet\'ten ayrılan ve kendilerine yeni bir şehir kurmak isteyen göçmenler buraya gelerek bugünkü Sinop\'un ilk temelini atmışlar ve bu şehre Sinope adını vermişlerdir. \"Efsaneye göre tanrıça Sinope ırmak tanrısının kızıdır. Zeus Sinope\'ye aşık olur. Her dilediğini yerine getireceğine söz verir. Sinope kızlığına dokunmamasını ister. Tanrı yemine...

DEVAMI


Sinop Adı, Antikçağ\'da Paphlagonia olarak adlandırılan bölgenin kuzey ucunda Sinop\'un saptanabilen en eski adı \"Sinope\" dir. Bu kelimedeki \"Sin\" kökü ile Asur-Anadolu ilişkisi, Sinope ile de Yunan ırmak tanrısı Asopos \'un su perisi kızlarından Sinope kastedilmiştir ki bu da ismin kökenini İyonya\'nın bölgedeki kolonizasyonuna bağlamaktadır.

 

Bir başka fikir de Amazon Kraliçesi Sinova \'dır ki bu mitin de ...

DEVAMI


Sinop adının ilk kez nereden türediği ve son biçimini nasıl aldığı üzerinde çok şeyler söylenmiş, değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bu söylenti ve yazılı yorumlar zamanla çoğalmış, birkaç harf değişikliği ile birbirine benzer sözcükler ortaya çıkmıştır.

Bu adlar kitaplara, dergilere ve gazetelere geçmiş, halk dilinde de konuşulduğuna göre buraya a...

DEVAMI